Kunstig intelligens i stadig utvikling.

Hentet fra Google

Da var det ny uke, og på mandagens forelesning gikk vi igjennom tanker om hvordan fremtidens teknologi er i utvikling. Arne Krokan tok for seg temaet kunstig intelligens der han gikk igjennom hva det er og viste eksempler på hvorfor flere bransjer og industrier tar dette i bruk. Temaet er veldig interessant, men også skremmende. For det er slik at vi uvitende tar i bruk kunstig intelligens rett som det er, og det er situasjoner i det daglige der man ikke vet at AI er involvert.

Hva er kunstig intelligens? 

Det har i løpet av de siste årene bygget seg opp en stor interesse rundt kunstig intelligens innenfor næringslivet, og i hverdagslivet. 

Kunstig intelligens eller Artifical Intelligence forkortes som KI eller AI. Dette handler om evnen et datasystem har til læring av egen erfaring og kunnskap som skal til for å kunne løse og gjennomføre oppgaver som vanligvis ville krevd menneskelig intelligens. 

AI kan deles i flere underkategorier, regelbaserte modeller og datadrevne modeller. De regelbaserte modellene er oftest programmerte før de blir tatt i bruk, mens i de datadrevne modellene lærer maskinen opp ved bruk (maskinlæring). 

Kunstig intelligens har mange bruksområder.

Det er mange områder der kunstig intelligens kan ta over menneskelige oppgaver og utføre dem. Bruken vil ha stor innvirkning i næringslivet, både offentlig og privat, og det vil forenkle arbeidsprosesser og vil gjøre at arbeidet gå raskere. AI kan by på mange muligheter, og utfordringer som kan være positive og negative. AI kan bistå i forskjellige prosesser, og vil bli tatt i bruk på mange områder og komme til stor nytte for samfunnet, bedrifter og sluttkundene.

Kunstig intelligens benyttes som et hjelpemiddel for å gjennomføre konkrete gjøremål er den offentlige sektoren, deriblant helsevesenet. De har for eksempel mulighet til å benytte seg av roboter eller RPA til å utføre oppgaver som ikke krever menneskelig behandling. Standardiserte data og rutinepregede oppgaver blir automatiserte og gjøres mer effektivt og nøyaktig ved hjelp av dette. Også andre bransjer innen markedsføring, bank- og finanssektoren og innen forbrukerteknologi benytter AI.

Et eksempel på bruk av AI i dag er f.eks innen kabelproduksjon i elektrobransjen. Ved bruk av AI kan man forutse stans i en produksjonslinje. Tidligere var ikke dette mulig, men med dagens teknologi så har man klart gjennom flere år å samle data om varme, vibrasjon i kabel og hastighet på trommel osv slik at man kan forutse feil i produksjonen. Man kan iverksette tiltak for å slippe havari av maskiner som kan føre til store kostnader for produksjonsbedriften

Hentet fra Google

Hvordan vil AI endre måten vi handler på i fremtiden?

I fremtiden tror jeg at kunstig intelligens vil stå sentralt i hverdagen, og teknologien vil få en stor rolle i samfunnsutviklingen. Det er mange spekulasjoner om hvordan fremtidens endringer kommer til å ta veien, og det er tydelig at kunstig intelligens kommer til å ha stor innvirkning i samfunnet der det er viktig at vi mennesker engasjerer oss i utviklingen. 

Vi lar oss påvirke, og kunstig intelligens vil endre kundeadferden, og måten vi handler varer, tjenester og produkter. Data og algoritmer er med på å påvirke oss, for når vi gjør et søk av et produkt så kommer dette opp som reklame i andre medier. 

Kunstig intelligens utgjør allerede en del av påvirkningskraften til varehandelen på mange områder, og flere vil det bli i fremtiden. Det vil trolig bli mer bruk av virtuelle hjelpemidler slik at man kan danne seg et bilde av kjøpet, og det vil bli brukt både i fysisk butikker men også nettbaserte. Applikasjoner som gir deg muligheten til fiktivt å prøve butikkens produkter og tjenester hvor som helst. 

Hentet informasjon fra artikler, som du gjerne kan lese mer om selv om det er ønskelig:

https://www.deloitte.com/no/no/pages/technology/articles/tre-ting-vite-kunstig-intelligens-ai.html

https://www.vi.no/teknologi/du-bruker-kunstig-intelligens-hver-dag/70274342

For meg er dette temaet nytt, og jeg syntes det er mye spennende å lære. Håper du også føler det samme, og vil følge med videre.

– Synne Gald Ullereng.

13 Comments

Add a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *