Plattformtjenesten Ruter

Torsdag hadde vi ny forelesning med Arne Krokan, og tema denne gangen var om plattformtjenester. Jeg skal ta for meg litt om dette temaet i dagens innlegg på bloggen.

Hva er plattformtjenester? 

Plattformtjenester handler om forretningsmodeller som skaper verdier via transaksjoner mellom uavhengige grupper som vanligvis er konsumenter og produsenter. Men det er ikke teknologien som utgjør selve jobben, og det er viktig å framheve at plattform er en forretningsmodell, og ikke en teknologi. Det som ligger til grunn for digitale plattformtjenester er teknologien og brukeropplevelsen. I fremtiden kan vi mennesker forvente oss at det vil etablere seg enda flere digitale plattformtjenester som vil forenkle og erstatte de gamle. 

Ruter 

Plattformtjenesten jeg har valgt å fokusere på er Ruter. Det er et offentlig eid selskap som tilbyr kollektivt transport i Oslo og deler av Viken (gamle Akershus). De er opptatt av å tilby miljøvennlig kollektivtransport, og kollektivtilbudet som Ruter utgjør er t-bane, buss, trikk og båt. 

Ruter har etter mange år på markedet utviklet gode applikasjoner som gjør det lettere for oss brukere, og de jobber stadig med å forbedre og forenkle tjenestene sine. Applikasjonene vi kan benytte oss av heter «RuterReise» og «RuterBillett». Appene er brukervennlige og har lett funksjonalitet slik at folk flest greier å benytte de. Fordelene er mange, blant annet at det er enkelt å kjøpe billetter, man har lettere oversikt over varigheten på billetten og det er mindre risiko for å miste den. Ruter sine tiltak for å forenkle reisehverdagen er at man kan bruke filter for å planlegge og finne reiseruter, billettpriser og ulike billettkategorier. Man kan også finne ut informasjon om forsinkelser, og forslag til alternative reiseruter ved behov. 

Hvem er tjenesteytere? 

Ruter eier ingen transportmidler selv, ulike operatørselskaper kjører på kontrakt for Ruter. Oslo kommune (60%) og Viken fylkeskommune (40%) eier Ruter AS. 

Disse selskapene er for tiden operatører for de ulike transportmidlene:

  • T-bane og trikk: Sporveien 
  • Buss: Nobina AS, Norgesbuss AS, Nettbuss ØST AS og Unibuss AS. 
  • Båt: Oslo-fergene og Norled AS. 

Kundegrupper 

Ruter har delt inn kunder i ulike grupper, og man kjøper billett etter hvilken gruppe man tilhører. Sluttbrukerne er brukere av tjenesteyterne Ruter har tegnet rammeavtale og anbudskontrakter med.  

Kundekategoriene er: 

  • Barn (6 – 17 år) 
  • Ungdom (18 – dagen før du fyller 20 år) 
  • Student 
  • Voksen 
  • Honnør (eldre over 67) 
  • Barn under 6 år reiser gratis. 

Hva er transaksjonskostnader? 

I boken «Nettverksøkonomi» til Arne Krokan kan man finne mer om denne prosessen som består av seks steg for å for å senke transaksjonskostnadene til forbrukeren. De seks stegene er listet nedenfor kan ha innvirkninger på valgene vi tar. 

Søkekostander handler om å finne frem de aktuelle alternativene, og tiden og ressursene man bruker på å finne de beste og raskeste alternative reiseruter til din destinasjon. 

Informasjonskostandene er ressurser som går med til å finne mer detaljert informasjon om de ulike alternativene, t-bane vs. buss.

Forhandlingskostandene omhandler leveransevilkår som vi må forholde oss til. Det handler om billettens gyldighet og varighet, alt etter hvilken billettype du kjøpt. 

Beslutningskostandene handler om hvilken beslutning man tar i det man kjøper en billett i forhold til ulike forutsetninger. Om man skal velge 7 dagers billett vs. 30 dagers billett. 

Evalueringskostandene oppstår etter at tjenesten er levert, hvor vi må vurdere om vi har fått det produktet man forventet. Det kan være om tjenesten har oppfylt kravene og forventingene til reisen. 

Tvangskostandene oppstår dersom vi må bruke ressurser for å endre eller heve kjøpet fordi det ikke svarte til tilbudet. Dette kan være dersom ikke transportmiddelet kommer i tide, og man må ty til andre fremkomstmidler. Dersom dette oppstår kan du ha krav på refusjon i form av reisegaranti som Ruter tilbyr sine kunder. Dette kan være uregelmessigheter pga. forsinkelser, innstillinger og feil i tilbudet som ikke er forhåndsannonsert. 

Kilder

Krokan, Arne. 2013.Nettverksøkonomi: digitale tjenester og sosiale mediers økonomi. Oslo: Cappelen Damm AS. Sider 176. (S.71-72)

https://ruter.no/om-ruter/selskapsinformasjon/

https://ruter.no/om-ruter/

https://ruter.no/kjop-billett/billetter-og-priser/

https://blogg.markedspartner.no/ledelse/hvorfor-er-digitale-plattformer-sa-verdifulle

6 Comments

Add a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *