Blokkjeder – kort fortalt

I fremtiden vil blokkjeder komme til å påvirke næringslivet og offentlig sektor i stor grad. Det er mange bruksområder og muligheter med blokkjeder, og jeg vil i dette innlegget gå kort innpå og forklare litt om dette temaet.

Bildet hentet fra Unsplash.com

Hva er en blokkjede, og hvordan fungerer det? 

Blokkjeder eller blockchain som det heter på engelsk, er en form for teknologi der digitale overføringer gjøres direkte og trygt for brukerne. Blokkjeder kan på en måte tenkes på som en logg. Loggen består av blokker med informasjon. Denne informasjonen er samlet på et sted, og ulike aktører har tilgang til informasjonen. Blir det gjort endringer eller lagt til informasjon må alle involverte parter godkjenne dette før prosessen kan fortsette. Det kan være overføringer av pengeverdier, informasjonsflyt, eller kontrakter som skal deles mellom bedrifter eller personer. Dette kan gjøres på en sikker måte, nesten uten bruk av tid, utenforstående ressurser og uten store kostnader. 

Bruksområder og muligheter ved bruk av blokkjeder

Blokkjeder kan brukes til å overføre informasjon i offentlig sektor og i nærings- og finanssektoren på en sikker måte. Formålet er at man skal ha en offentlig og desentralisert transaksjonshovedbok som ikke avhenger av tillit til en mellommann. Et eksempel kan være økonomiske transaksjoner som går via en bank eller en annen betalingsleverandør, der vi er avhengig av at banken eller leverandøren gjennomfører arbeidet riktig og er til å stole på.

Blokkjeder forventes å påvirke næringslivet og offentlig sektor enormt de kommende årene. Det kan være med å bidra til å øke sikkerheten, personvernet og effektiviteten i helsesektoren og forenkle svært mange prosesser i forhold til tidsbruk. Et eksempel på forenkling er e-resept. Resepter overføres trygt fra lege til en felles database der resepter, og tidligere utleverte resepter, ligger lagret. Dermed kan man benytte de apotekene man ønsker uavhengig hvor man er i landet, og informasjonen som trengs ligger lagret for den som skal behandle og utlevere medisinen.

Smarte kontrakter kan forhindre korrupsjon og sikre raskere pengeflyt. En blokkjede kan programmeres til å utføre oppgaver og handlinger umiddelbart så snart visse kriterier er oppfylt. Når man kjøper eller selger bolig kan det nye eierskapet overføres og registreres på blokkjeden i det betalingen er registrert. Feks OBOS har startet med bruk av blokkjeder i forbindelse med boligsalg av aksjeleiligheter.

Bildet hentet fra Siemens

På mange områder kan blokkjeder komme til å spille i viktig rolle i fremtiden. Jeg synes dette blir spennende å følge. Jeg håper du føler det samme og at du ved å lese min blogg, lærte noe nytt om blokkjeder.

7 Comments

Add a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *