Filterboble og ekkokammer

Forelesningen denne uken handlet om filterbobler og ekkokammer, og jeg skal i dette innlegget gå inn på hva det omhandler, og hvilke påvirkninger og konsekvenser de utgjør i samfunnet. Dersom du gjør et søk legger du igjen informasjon om deg selv, og dermed kan det komme treff som er tilpasset deg i senere søk. 

Bilde hentet fra Google.com

Hva er filterboble? 

Filterbobler handler om å samle inn informasjon av tidligere nettsøk, og deretter sette det sammen til forslag til nye søk basert på brukerens interesser. Filterboble er en systematisk, individuelt tilpasset avgrensing av informasjon og opplevelser på nettet som kan føre til ensretting og stagnasjon hos enkeltbrukere eller grupper.

Daglig mottar vi nyheter og informasjon fra ulike sosiale medier og søkemotorer. I en filterboble så bestemmer vi ikke selv hva vi ønsker å motta av informasjon eller hva som filtreres bort, det tar algoritmene seg av.

Det er flere nettselskaper som jobber for å tilpasse søkene etter forbrukerens holdninger, interesser og verdier. Informasjonen og opplysningene vi får er tilpasset det innholdsleverandører allerede vet om oss, og det kan være ut ifra kjønn, alder, personlighet og interesser. Filterboble oppstår når en algoritme på en nettside sorterer informasjon en bruker søker etter.

Hva er ekkokammer?

I et ekkokammer blir meninger, tro og ideer forsterket, og gjentatt uten at noen kritiserer det. Ekkokammer er med på å forsterke effekten av filterbobler. Når vi gjentar søk etter samme informasjonen gang på gang vil det til slutt med føre til at all informasjonen vi mottar vil bli ensformig innen et spesielt felt, fordi vi har viet dette interesse i søkene vi har gjort.

Ekkokamre oppstår når man stort sett har kontakt med likesinnede og sjelden blir utfordret på meningene sine. Når det skjer på nett, blir effekten forsterket og det er noe vi selv oppsøker for å delta i debatter via nettforum. 

Bildet hentet fra pexels.com

Noen konsekvenser for samfunnsutviklingen

Det er konsekvenser og utfordringer knyttet til filterboble og ekkokamre. Basert på de søkene man gjør så kan man få gode treff som interesserer deg. Men det kan også medføre at man går glipp av informasjon ved å ikke gjøre egne søk. Vi blir styrt av filterbobler og ekkokamre for hvert søk, og det er de som finner frem den informasjonen som er basert på tidligere søk noe som gjør at vi kan gå glipp av andre nyheter vi kunne hatt nytte av. 

Konsekvensen kan bli at den offentlige samtalen går via teknologiske plattformer som vi mennesker ikke vet følgene av. Utfordringer som vi kan møte på er at søkemotorer og sosiale medier sine forretningsmodeller er basert på salg av reklame. Vi mennesker er heller ikke anonyme på internett, og vi legger igjen spor hver gang vi gjør et søk.  

I all denne informasjonsutvekslingen forekommer det falske nyheter. Det kan skje vet at andre personer bruker egne og andres kontoer og sprer uriktig informasjon. Falske nyheter er fremstillinger som ser ut som nyhetssaker, men der hensikten er å villede.

Vi er oppkoblet på sosiale medier store deler av døgnet, og det er lett å la seg bli lurt av all denne informasjonen vi tar til oss. Feilinformasjon spres av personer eller grupper som vil oppnå noe med det. Det kan være noe de brenner spesielt for og vil påvirke andre til å mene det samme, f.eks. vaksinemotstandere vil spre negative påstander om bruk av vaksiner, uten at de nødvendigvis er sanne. Vi må være kritiske og bevisste i forhold til alt som blir delt. Og tenke gjennom hvilke medier vi bruker.

Politisk påvirkning  

I politikken kan utviklingen av ekkokamre kan være problematisk fordi demokratiet er avhengig av en velfungerende offentlig debatt der ulike meninger kommer frem og medfører uenighet og diskusjon. Mange ekkokamre er organisert rundt teorier om at hemmelige sammensvergelser trekker i tråden og er årsaken til mye av det som skjer. Ekkokamre vil i forbindelse med demokratiske valg eller viktige beslutninger kunne spre falske nyheter og informasjon som er spredt kan påvirke opinionen. 

Hvis det derimot blir slik at de ulike stemmene ikke kommer frem, altså mangfoldet reduseres, og at ulike meninger ikke blir utfordret i diskusjon, kan demokratiet svekkes. I samfunnet vårt er sosiale medier som f.eks. Facebook, Twitter og nettforum med på å styrke demokratiet, og vi mennesker deltar og er aktive i offentlige debatter om politikk eller andre saker vi brenner for. Det er enkelt å finne den informasjonen man selv ønsker, og lettvint og naturlig å kunne uttrykke sine meninger offentlig. Hvem som helst kan lage en konto innen sosiale medier, eller blogge for å bygge seg ett nettverk med lesere. 

Håper du fant innlegget interessant, og fortsetter å følge med videre. Jeg setter pris på tilbakemeldinger om hva du syntes.

7 Comments

Add a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *