Forretningsmodellen Business Model Canvas

«Mange mener at det ultimate målet for et oppstartsselskap er å skape en skalérbar forretningsmodell.» Business Model Canvas er et utviklingsverktøy som er enkelt, smart og en oversiktlig plan som vil være genial å ta i bruk i startfasen.

Jeg skal i dette innlegget forklare litt om hva en forretningsmodell er, og gå inn på Business Model Canvas (BMC) som er en av mange alternativer innen forretningsmodeller. Jeg skal ta for meg hva BMC er, og hvorfor bedrifter bør ta i bruk denne modellen.

Bildet hentet fra Unsplash.com

Hva er en forretningsmodell? 

«Forretningsmodellen kan (og bør) være en del av forretningsplanen, og forklarer hvordan virksomheten skal klare å tjene penger. Den beskriver nøyaktig hvilken verdi varen eller tjenesten tilfører kundene. Hvem kundene er, hvor virksomhetens «edge» i markedet ligger og hva kostnadene består av.» 

Den gir en oversikt over alle prosesser og ressurser selskapet skal måtte håndtere. En forretningsmodell viser konkret hvordan man skal finne frem til hvilken verdi varen har, og hva forbrukeren får tilført av selskapet. Når en bedrift er i startfasen bør man starte med å skissere og etablere ulike varianter av forretningsmodeller som man kunne tenke seg å bygge videre på. Bedriften bør sette seg noen mål og punkter om hvilken målgruppe og marked selskapet skal satse på.

Business Model Canvas 

«Business Model Canvas (BMC) er utviklet av Alexander Osterwalder og Yves Pigneurer, og er et verktøy for å kartlegge, dokumentere og planlegge en virksomhets forretningsmodell på en ukomplisert måte ved hjelp av ni komponenter.»

Disse ni stegene skal hjelpe gründere i prosessen for å komme i gang med å etablere en forretningsmodell. En slik forretningsmodell som Business Model Canvas er til hjelp for å skissere, og teste ut ideene man har sett seg ut. Det kan være deler i prosessen som er krevende. Det er at man ikke helt vet konkret hva som først bør testes, og hva man skal bygge videre på eller ikke.

Business Model Canvas skal fungere både som en dynamisk plan for å justere og utvikle kunnskap. Det er viktig å holde forretningsmodellen oppdatert etterhvert som du kommer på nye ideer, eller utfylle mer på ideene du allerede har skrevet ned imens du er i utviklingsprosessen. 

BMC – 9 trinn

De ni byggeklossene skal være til hjelp for å kartlegge og utvikle forretningsmodellen. Til sammen viser klossene eller stegene hvordan selskapene logisk er satt sammen for å skape, produsere og levere en vare eller tjeneste til kunden.

  1. Kundesegmenter handler om målgruppen bedriften skal satse og fokusere på. Det kan bestå av forskjellige grupper mennesker eller organisasjoner.  Målgruppene er en viktig del av prosessen, og er nødvendige for at forretningsmodellen skal fungere. 
  2. Verdiløft beskriver verdiskapningen av varen for et bestemt kundesegment. Modellen skal forklare produktenes egenskaper, hvilke gevinster de gir og hvilke problemer og hindringer de løser for kunden på en bedre måte enn konkurrentene.
  3. Kanaler er hvordan bedriften kommuniserer med kundene. Dine kommunikasjons- distribusjons – og salgskanaler spiller en viktig rolle for kunden. Innenfor dine kanaler er det flere funksjoner som skal være med for å øke kundens bevissthet om bedriftens produkter. Produktene bør være enkle å finne, oversiktlig og kundevennlig. Bedriften bør tilby kundesupport både før og etter kjøpet for å vise at man er opptatt at kunden skal være fornøyd. 
  4. Kunderelasjon handler om hvilke forhold og relasjoner bedriften din etablerer med kunden. Kunderelasjon oppstår via dine kanaler, og hvilke typer forhold man har som vil kunne være med å påvirke kundeopplevelsen
  5. Inntektsstrømmer kan forklares med at man kartlegger og planlegger hvilke verdier kunder er villige å betale for. Noen eksempler på inntektsstrømmer kan være produktsalg, reklame, abonnementsavgift og leie. 
  6. Nøkkelressurser er noe man trenger for at forretningsmodellen skal gå som planlagt. Disse ressursene er med å gjøre at bedriftene kan opprette og tilby verdiløft, nå andre markeder, opprettholde kontakt med de ulike kundegruppene og generere inntekter. 
  7. Nøkkelaktiviteter er de handlingene selskapet gjør for å skape en effektiv forretningsmodell. Det man kan gjøre for å utføre effektivitet i bedriften er å markedsføre, utvikle, salgs- og relasjonsarbeid, løse problemer og støtte hverandre. 
  8. Nøkkelpartnere er når flere bedrifter går sammen for å optimalisere forretningsmodellen, redusere risiko eller skaffe ressurser. Det er forskjellige typer av partnerskap som f.eks. at det er allianser mellom ikke-konkurrenter og konkurrenter. Det kan også være relasjoner mellom kjøper og leverandører for å sikre pålitelige forsyninger.
  9. Kostnader handler om alle de kostandene som må dekkes for å kunne drive bedriften og virksomheten lønnsomt.
Bildet hentet fra Google.com

Flere gode grunner til å ta i bruk BMC

Det er flere grunner til å ta i bruk Business Model Canvas som et hjelpeverktøy for utvikling av forretningsmodeller innad i bedriften. Noen av grunnene er at den får deg til å fokusere på helheten ved å løfte blikket opp fra uvesentlige detaljer, og får deg til å fokusere på hva som er viktig. Modellen får deg til å stille de riktige spørsmålene for å komme deg videre i prosessen og oppnå målene man har satt seg. Det er også med på å gjøre det enklere for investorer og bankforbindelser dersom de setter seg inn i forretningsmodellen opp mot virksomheten.  

Håper du fant dette innlegget interessant og lærerikt. Setter pris på tilbakemeldinger 🙂

2 Comments

Add a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *