Digital markedsføring del 1 – refleksjonsnotat

Hentet fra Unsplash.com

Da var første del av kurset digital markedsføring over, og jeg sitter igjen med mye tanker, kunnskap og læring. Mye av dette er helt nytt for meg, og jeg har lært veldig mye. Det har vært fem spennende og lærerike uker med Arne Krokan. Forelesningene har tatt for seg spennende temaer som beskriver noe av den digitale utviklingen, og det er utrolig å tenke på hvor mye endringer som har skjedd på̊ relativt kort tid. 

Jeg hadde hørt litt om valgemnet Digital Markedsføring, og før jeg skulle velge visste jeg lite om omfanget av dette faget. Det første vi skulle i gang med var å opprette en studieblogg som jeg skulle dele med andre. Når jeg fikk vite dette ble jeg litt skeptisk og engstelig. Mest fordi at jeg med dette må̊tte eksponere meg selv, og utlevere min kunnskap, mine tanker og uttrykke meg åpent på̊ nettet. 

Men så kom den første forelesningen der vi fikk vite om de ulike fagene vi skal ha i løpet av dette semesteret. Vi fikk også̊ instrukser på̊ hvordan man setter opp en studieblogg. Denne bloggen skal brukes til å skrive om temaer vi har tatt for oss i forelesninger. Allerede den første uken følte jeg på̊ veldig mye rundt bloggskriving, og at dette var å gå utenfor komfort sonen. Jeg tenkte mye på̊ det og eksponerer meg selv og mine tanker og kunnskap rundt temaene vi får utdelt. Men etter å ha jobbet og skrevet om de ulike temaene, har lært mye. Både om faget, men også̊ om å uttrykke meg på̊ en måte som er forståelig for andre, og det har hjulpet meg å forstå̊ mer om de ulike temaene. 

Arne Krokan har som sagt tatt for seg hvordan nye digitale tjenester har utviklet seg. Jeg har lært om hvordan det digitale påvirker oss i samfunnet og i hverdagen, og har fått en ny forståelse til hvorfor ting er som det er i den digitale hverdagen. Jeg har fått innblikk i ulike teknologier som kommer til å prege arbeidslivet og privatlivet vårt. Alle temaene har vært spennende, og det å lære og tenke gjennom hvor store steg teknologien har tatt siden industrisamfunnet på̊ 50-tallet til dagens samfunn, er ganske utrolig. Det har vært lærerikt å høre om hvordan utviklingen av teknologien har vært, og hvor mye som har skjedd på kort tid uten at vi egentlig tenker så mye over det. 

Hentet fra Unsplash.com

De temaene jeg fant mest interessant 

Det har vært mange spennende temaer som Arne Krokan har tatt for seg i forelesningene de siste fem ukene. Temaene jeg fant mest interessant var kunstig intelligens (AI), forretningsmodellen BMC, plattformtjenester, filterbobler og ekkokammer. Det har vært interessant å høre om hvilken betydning de har hatt for utviklingen, og hvilken påvirkning de har i samfunnet vi lever i. 

Hvilken betydning har dette for meg og samfunnsutviklingen? 

Disse temaene vi har lært om i forelesning har en betydning for meg og samfunnsutviklingen fordi digitaliseringen vil være en stor del av samfunnet vi lever i. Så og si alt vi gjør i dag er via digitale verktøy. Utviklingen av de ulike temaene Arne har tatt for seg i forelesninger sier litt om hvordan fremtiden kan bli, og hvordan dagliglivet, næringslivet og generelt samfunnet vi lever i blir preget av dette, på̊ godt og vondt. Dette faget har hjulpet meg til å forstå̊ mer, og kanskje gjøre at jeg handler annerledes og tenker mer gjennom hvordan vi opptrer og uttrykker oss i sosiale nettverk. 

Håper du finner blogginnlegget og tankene mine interessante, og at du vil fortsette å følge meg videre dette semesteret.

– Synne

One Comment

Add a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *