NATURLI’- mot en mer bærekraftig hverdag

Nå har vi startet opp med faget sosial kommunikasjon, som er del av fordypningsfaget digital markedsføring. Vi har fått i oppgave av foreleser Cecilie Staude å velge oss ut en organisasjon som vi mener jobber for en mer bærekraftig fremtid og utvikle en kommunikasjonsplan for disse. Vi (Synne og Stine) har valgt å skrive om det danske merket NATURLI’, og vi skal i dette innlegget se nærmere på hvordan de jobber opp mot bærekraftsmålene og hvilke positive effekter dette kan ha på klimaet.

Om NATURLI’

NATURLI’ har siden 1988 jobbet med å utfordre oppfattelsen av at melk- og kjøttprodukter kun kan komme fra dyr. NATURLI’s sortiment er 100 % plantbasert, og inneholder ingen spor av dyr. Dette skal være bra for verden, deg som spiser det og dyrene. Produktene er merket for alle dersom man ønsker å spise mer bærekraftig. Produktene NATURLI´ er produkter av høy kvalitet, og har et sterkt fokus på smaksopplevelsen. Det finnes ingen kompromiss på smak; det skal smake godt å spise og drikke bærekraftig. 

NATURLI’s setter kvalitet høyt, og er opptatt av at produktene består av kvalitet-ingredienser. Ingrediensene er ikke genmodifiserte (GMO), og dette forsikrer de seg ved å kjøpe ingredienser fra bønder som ikke dyrker GMO-avlinger. CO2 utslippene fra mat blir redusert med opp til 60 % ved å erstatte animalske produkter med plantebasert mat, og det kan gi muligheter for å plante skog som absorberer store mengder CO2. 

NATURLI’ har produkter som skal kunne være en erstatter for melk og kjøtt. De har Organic OAT med to ulike smaker som er en erstatter for melkeprodukter. Utvalget av produkter som skal være en erstatter for kjøttprodukter er mange. Her kan du velge plantebasert kjøttdeig, ulike burgere, pølser, kjøttboller og schnitzel. Alle produktene deres er 100 % plantebaserte.

Om bærekrasmålene

FNs bærekraftmål eller Sustainable Development Goals- SDG som målene også blir kalt, er en arbeidsplan for en mer bærekraftig verden som ble vedtatt av FNs generalforsamling i 2015. Målet med planen er å veilede verdenspolitikken i en mer helhetlig og bærekraftig retning. Planen består av 17 bærekraftsmål som utgjør et globalt veikart for nasjonale og internasjonale aktører, og etablere tiltak som tar sikte på å utrydde ekstrem fattigdom, sikre en inkluderende bærekraftig utvikling og fremme velferd, fred og rettferdighet for alle. Disse målene er universelle, som vil si at de gjelder for alle og ikke kun for noen. 

Under ser du et bilde som gir en oversikt over de 17 bærekraftsmålene: 

For at noe skal bli sett på som bærekraftig må det bestå av tre dimensjoner. Disse dimensjonene er miljø og klima, økonomi og sosiale forhold. Bærekraft handler altså ikke bare om å være miljøvennlig, men også om å skape gode forhold for alle som lever på jorden. For å differensiere seg kan bedrifter velge å ha ulikt fokus på miljø, sosiale forhold og økonomi, men alle tre må ivaretas for at forretningsmodellen skal være bærekraftig. 

Sosiale forhold 

De sosiale forholdene skal sikre at alle mennesker får et godt og rettferdig grunnlag for et anstendig liv. Dette handler altså om at menneskerettighetene skal ivaretas. Eksempler på dette kan for eksempel være at alle skal ha like muligheter for utdanning, likestilling mellom kvinner og menn, helsetilbud og kulturelt mangfold. 

Miljø og klima

Dimensjonen som skal ivareta miljø og klima handler om å ta vare på naturen som en fornybar ressurs for mennesker. Fornybare ressurser er ressurser som naturen produserer og som ikke skal bli brukt opp- hverken i dag eller i fremtiden. Planter, skog og dyr er eksempler på fornybare ressurser. Nedbør, vind og energi er også fornybare ressurser. 

Økonomi 

Denne dimensjonen skal sikre økonomisk trygghet for mennesker og samfunn. Dette handler blant annet om å utnytte ressursene smartere, og lage systemer for å fordele ressursene mer rettferdig. Dette er et viktig punkt for å sikre fredelig og rettferdig samfunn for alle. 

Hvilke bærekratftsmål jobber Naturli´mot? 

NATURLI’ drømmer om at det er plantene som skal ha hedersplassen på tallerkenene våre, så vi vi kan få en grønnere verden og en bedre balanse mellom mennesker og natur. Derfor er bærekraft er viktig aspekt for oss. Vi jobber hver dag for å kunne tilby de beste plantebaserte produktene som kan utgjøre en forskjell for miljøet.

Bærekraftsmål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon 

Målsetting for dette bærekraftsmålet er å sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre. Dette kan for eksempel være mer miljøvennlig produksjon, bruk av resirkulerte materialer, og tiltak og resultater knyttet til avfallshåndtering og resirkulering. 

Grunnen til at vi har valgt å trekke frem dette bærekraftsmålet som et av målene som er mest relevante for NATURLI’ sitt arbeid, er fordi de er et merke som legger mye fokus på bærekraft, og de har en tanke bak all produksjon og bruk av materialer. De bruker blant annet gjenbruksplast i plastbakker og posene deres er laget av 60% sukkerrør. Gjenbruksplasten NATURLI’ bruker kalles for PET, og er det eneste materialet som kan gjenbrukes til kontakt med matvarer. Alle produktene deres er også plantebasert, noe som gjør produksjonen mer miljøvennlig. 

Bærekraftsmål 14: Liv under vann 

Målsetting for dette bærekraftsmålet er å bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling. Dette går altså ut på å bevare havet på best mulig måte. Det kan for eksempel være å unngå å fiske for mye eller unngå at plast og andre avfallsstoffer havner i vannet. 

Grunnen til at vi har valgt å trekke frem dette bærekraftsmålet som et av målene som er mest relevante for NATURLI’ sitt arbeid, er fordi NATURLI’ bruker gjenbruksplast som emballasje og med tanke på at produktene er 100% plantebaserte bidrar de til å bevare dyrelivet i havet. 

Bærekraftsmål 15: Liv på land 

Målsettingen for dette bærekraftsmålet er å beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold. 

Grunnen til at vi har valgt å trekke frem dette bærekraftsmålet som et av målene som er mest relevante for NATURLI’ sitt arbeid, er fordi deres produksjon av 100% plantebaserte produkter bidrar til at mindre dyreliv på jorden går tapt og mindre utslipp forekommer. Ved at de bruker emballasje som kan brukes om igjen, vil det også være mindre nødvendig å bruke ressurser i naturen for å produsere emballasjen. Disse tiltakene er med på å bevare biologisk mangfold og livsviktige økosystemer. 

Hvilke positive effekter har disse tiltakene på miljøet?

Produktene som NATURLI´ har å tilby er med på å skape positive effekter for klimaet. Tiltak NATURLI´ gjør som vi har nevnt tidligere er at de bruker gjenbruksplast som emballasje. Dette kan forbygge at plast havner der det ikke skal. Drikkeproduktene skal pantes. Naturli sine drikkeprodukter er plantebaserte, og dersom du velger havredrikke fremfor kumelk vil CO2-utslippet bli 70-80 % lavere. 

For klimaet vil dette ha en påvirkning i den forstand at det er et steg i riktig retning for en mer bærekraftig hverdag. NATURLI´ kan også bidra til å øke kunnskap om bærekraftig mat for flere, og som igjen forhåpentligvis vil føre til at flere vil velge bærekraftige produkter. 

Håper du fant innlegget interessant, og at vi inspirerte deg til å leve litt mer bærekraftig. Du kan lese mer om NATURLI´ sine produkter på deres nettside. Der finne masse spennende. Følg med videre for flere bærekraftige innlegg 🙂

-Stine og Synne

3 Comments

Add a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *