Målgrupper i sosiale medier

I dette innlegget har vi tatt utgangspunkt i flere av oppgavene vi har blitt gitt av foreleser Cecilie Staude. Du vil kunne lese mer om hvilke målgrupper vi har valgt for vår kommunikasjonskampanje for Naturli’, hvorfor vi har valgt disse gruppene og hvilken plan vi har for å nå disse gruppene i sosiale medier.

Våre målgrupper

Med utgangspunkt i at sosiale medier er markedsføringskanaler for vår kampanje for NATURLI’, har vi valgt ut to målgrupper og igjen valgt å segmentere disse. Vi har kommet frem til at den første målgruppen vi ønsker å nå er de som allerede er veganere eller vegetarianere, og få disse til å erstatte produktene de allerede bruker med våre produkter. Med bakgrunn i at det er sosiale medier vi skal bruke som kanal for kommunikasjon, så har vi valgt å segmentere denne målgruppen inn i to mindre grupper. Disse gruppene er jenter mellom 16-30 år, og gutter mellom 16-30 år. Dette er relativt unge og store grupper, men vi tror at vi har gode muligheter til å nå store deler av gruppene ved å være synlig i sosiale medier. Dette er fordi jenter og gutter i den alderen stort sett bruker sosiale medier hver eneste dag, og dermed vil det bli lettere å nå denne aldersgruppen fremfor godt voksne mennesker som ikke bruker sosiale medier så ofte.

Photo by Merakist on Unsplash

Den andre målgruppen vi ønsker å nå gjennom markedsføring i sosiale medier er de som spiser kjøtt og ikke har noe spesielt forhold til plantebasert kosthold. Denne målgruppen har vi også valgt å segmentere inn i gruppene jenter mellom 16-30 år og gutter mellom 16-30 år. Vi tror at det kan være gode muligheter til å øke kunnskapen rundt plantebasert mat og påvirke gruppene til å spise mindre kjøtt gjennom synlighet i sosiale medier. Grunnen for at vi har valgt samme aldersgruppe på denne målgruppen også, er av samme grunn som nevnt tidligere. Det er størst andel yngre mennesker som bruker sosiale medier, sett opp mot de som er 30+. Derfor vil det være mer lønnsomt for oss å prøve å nå en yngre målgruppe med vår kommunikasjon i sosiale medier. 

Ved forsøke å nå disse gruppene i sosiale medier, er målet vårt å få ikke-brukere til å bli brukere. Vi ønsker å øke kunnskap rundt plantebasert mat, bærekraftighet og hvordan det å velge plantebaserte produkter kan påvirke miljø og klima i en positiv retning. Som vi nevnte tidligere ønsker vi at gruppen som allerede har plantebasert kost, skal erstatte produkter de bruker til vanlig med våre produkter. Gruppen som spiser kjøtt ønsker vi å påvirke i en mer bærekraftig retning. Vi vil skape kunnskap rundt våre produkter, og vise at det å spise plantebasert kan være like godt som kjøtt og bedre for miljøet. Og forhåpentligvis vil de teste produktene våre, like dem og ta de bruk. Vi forventer ikke at denne gruppen skal legge om kostholdet og ta i bruk våre produkter med en gang, men om de ofte blir eksponert for oss og vår kommunikasjon i sosiale medier håper vi dette vil påvirke i riktig retning. 

Målgruppenes handlingsmønster i sosiale medier

Det finnes ingen fasit på hvordan målgruppene våre bruker sosiale medier i hverdagen, og vi må derfor generalisere og bruke egen kunnskap til å skape oss en oppfatning. Mange av menneskene i målgruppene våre er oppvokst med telefon og sosiale medier, for dem er det en naturlig del av livet å være på nett fordi de ikke kjenner til noen annen hverdag. De bruker sosiale medier til kommunikasjon, eksponering og tidsfordriv. Det chattes med venner, avtaler lages, bilder blir delt, varer blir kjøpt og det scrolles i timesvis. Store deler av hverdagen for målgruppe er på sosiale medier, og derfor er det viktig for NATURLI’ å være synlig i disse mediene. 

Hvordan og hvor man bruker sosiale medier er helt individuelt, men vi bruker den generelle oppfatningen vi har av at våre målgrupper bruker sosiale medier mer enn andre grupper i befolkningen. Vi selv er samme aldersgruppe som våre målgrupper, og har en del erfaring med hvordan sosiale medier brukes blant «de yngre». Vår oppfatning er at sosiale medier brukes til det meste, og at det derfor vil være lett å skape interesse for vårt produkt ved å bruke dette som vår kommunikasjonskanal for å nå målgruppene. Av egne erfaringer vet vi også hvor lett der å bli påvirket av ting som skjer i sosiale medier, noe vi mener vi kan bruke til vår fordel. 

Hvordan få oppmerksomheten til ønsket målgruppe via Sosiale medier? 

Målgruppene vi har valgt å fokusere på er en generasjon som bruker sosiale medier stort sett til enhver tid. For å kunne nå ønsket målgruppe må vi fokusere og planlegge hvilke sosiale medier vi skal ta i bruk, og hvordan vi skal fange oppmerksomheten deres. I dag finnes det flere ulike sosiale medier, og de mest brukte sosiale mediene er Instagram, Snapchat, Facebook, Twitter og Linkedin. Vår metode for å påvirke målgruppens holdnings- og atferdsendringer er å poste regelmessig innlegg for å holde det gående og spre budskapet om de plantebaserte produktene på de ulike mediene. Innholdet på disse innleggene må være spennende, og noe som skaper en nysgjerrighet hos målgruppen for å teste ut disse produktene. 

Vi vil bruke sosiale mediene til å annonsere produktene på instagram, facebook, twitter og snapchat. Dette er medier som kan hjelpe oss til å skape et engasjement rundt plantebaserte produkter.  Konkurranser er noe som er i ilden om dagen og svært mange melder seg på, noe som kan skape interesse hos målgruppene + andre. Vi kommer til å kjøre i gang med ulike konkurranser der man kan vinne produkter, og det vil publiseres på instagram og facebook.

Influencere i sosiale medier har stor påvirkningskraft, og denne gruppen er noe vi ønsker å ha med på vårt lag. De kan dele sine smaksopplevelser, oppskrifter og rabattkoder. Vi ønsker å ha influencere som fokuserer på mat, helse og trening. Et eksempel på en slik influencer kan for eksempel være Funkygine. 

Linkedin er plattformen som vi ønsker å ta i bruk for å nå mulige samarbeidspartnere, og andre aktører som kunne ønske seg mer av produktene til NATURLI` i deres sortiment. NATURLI har allerede Munchies som samarbeidspartner, men vi ønsker å vokse større. 

På nettsiden vil vi poste spennende innlegg som handler om produktene for å kunne skape mer kunnskap hos ønsket målgruppe. I innleggene vil vi få frem fordeler med å velge plantebaserte produkter, og hvorfor det er bra for verden, miljøet, oss mennesker og ikke minst dyrene. 

Håper du vil fortsette å følge vår reise mot en fullverdig kommunikasjonsplan for Naturli’, og at du fant denne delen av det interessant. 

Stine og Synne

Add a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *