OKR – et nyttig verktøy for målstyring

Denne uken har vi fått i oppgave å skrive om målstyringssystemet OKR, og i dette blogg innlegget skal jeg prøve å forklare litt om hva dette handler om.

Vi har som en del av eksamen fått i oppgave å ta i bruk OKR, og dokumentere mål som vi har satt oss, fra uke til uke, og som vi skal jobbe for å nå i forhold til nettbutikken vi er i ferd med å utvikle. 

Bilde hentet fra pexels.com

Hva er OKR?

Enkelt forklart handler OKR om et styringssett som benyttes for å sikte mot høyere mål, sikre kontinuerlig fremdrift og holde fokus på de viktigste aktivitetene til enhver tid i bedriften. Når man har tatt i bruk dette verktøyet vil målene til bedriften, i de ulike team og individuelt knytte de sammen for å utvikle strategi i riktig retning. OKR bidrar ikke til å skape en god bedrift og god ledelse alene, men det kan være et system som kan gi forbedringer.

OKR er et system som mange bedrifter i flere land allerede kjenner til og har tatt i bruk, og det er flere start-up bedrifter i Norge som også benytter seg av dette. OKR kan bidra til å motivere bedrifter til å nå sine mål. Det er et hjelpemiddel som man kan benytte seg av for å ha en struktur i målene sine, og følge opp oppnåelsen av dem.

OKR står for Objective, og Key Results som skal besvare to spørsmål: 

 • Objective: Hva ønsker du å oppnå? 
 • Key results: Hvordan har du tenkt å komme deg dit?

Ved å benytte seg av denne metoden og besvare de spørsmålene som er ovenfor, vil man tydeliggjøre prioriteringer og finne riktige måter for hva bedriften bør fokusere på. OKR skal bidra til at man setter interne mål i bedrifter og det kommuniseres ut og er tilgjengelige for de ansatte. Dette kan bidra til å skape en god, tydelig kultur for å jobbe mot felles mål i selskapet. De ansatte blir inkluderte i hva som forventes for å oppnå de satte målene.

Hvordan skape gode Objectives? 

Når man skal skape gode Objectives vil det være lurt å sette konkrete, og korte måloppnåelser. Det vil gjøre det enklere og mer motiverende å gjennomføre hva du ønsker å oppnå for bedriften du jobber for. Det bør være enkle prioriteringer som er forståelige for alle innad i bedriften slik at man jobber sammen for å oppnå ønsket mål. 

Når man skal lage og se seg ut hva som kan være gode Objectives vil det være smart å sette sammen ambisiøse mål. Ved å sette seg høye mål skaper man utfordringer og engasjement for bedriften, slik at man kan bli enda bedre og mer målbevisste. Det bedriften bør ha i fokus er å nå hvert enkelt mål, for så å sette seg nye når det er utført og oppnådd. 

Hvordan skape gode Key Results? 

Når du har utformet og satt opp gode Objectives for bedriften er det neste steget Key Results. Det handler om hvordan man har tenkt å komme seg til det satte målet. Her kan man sette seg opp 3 korte og konkrete nøkkelresultater for hvert Objective. Det er mulig å ha flere, men faren ved å sette opp for mange punkter er at man risikerer å miste motivasjonen eller at de ikke blir gjennomførte som planlagt.

Det samme gjelder her når man skal lage seg nøkkelresultat til objectives. Det handler om å lage key results som kan gi utfordringer til de ansatte, dette kan medføre at de kommer ut av komfortsonen og blir utfordret til å være kreative og nytenkende. Etter hvert kan man se om man klarer å oppnå delmålene man har satt, og derfra svare ja eller nei om det var oppnådd eller ikke. Dersom du klarer å oppnå nøkkelresultatene er du på vei i riktig retning til å nå målene. 

Bilde hentet fra pexels.com

Hvorfor bruke OKR i bedrifter? 

OKR er en oversiktlig og enkel måte å styre en bedrift. Metoden kan hjelpe bedrifter til å jobbe bedre for å best kunne nå sine satte mål. Det bidrar til tydelighet, fokus, engasjement, motivasjon og høyere gjennomføringsevne.

Det er i hovedsak fire fordeler dersom man benytter seg av OKR:

 1. De viktigste målene i bedriften kommer til overflaten.
 2. Alle i bedriften får vite hva som er viktig.
 3. Du får vite hvordan alle ligger an i forhold til målene. 
 4. Alle i bedriften vet hva som foregår. 

Slik kommer du i gang med OKR: 

Når bedrifter iverksetter OKR starter de en prosess som vil vedvare over en lenger periode. Bedriftens dynamikk endres over en tidsperiode når alle i bedriften engasjerer seg og samarbeider. Man bør komme raskt i gang med denne prosessen, forbedre og justere målene utover i prosessen. 

Her er noen nyttige punkter for deg som skal bruke OKR. Disse er hentet fra Inevo.no

 1. Send ut litt nyttige lenker til nøkkelpersoner
 2. Snakk om OKR i grupper på 2-3 personer. Trigg nysgjerrigheten og skap internt engasjement. 
 3. Introforedrag om OKR. 
 4. Avtal en 2 timers workshop. 
 5. Avtal hvordan dere skal skrive ned OKR.
 6. Avtal hvordan dere skal rapportere ukentlig.
 7. Avtal et diskusjonsmøte halvveis i kvartalet.
 8. Presenter for hverandre i slutten av kvartalet. 
Bilde hentet fra Unsplash.com

Hvilke selskaper tar i bruk OKR?

OKR brukes av flere selskaper som både er små og store. Disse selskapene er Google, Schibsted, Netflix, Finn.no osv. Her kan du se flere av bedriftene som benytter seg av OKR. 

Bilde hentet fra Inevo.com

Avslutningsvis vil jeg si at OKR er et hjelpemiddel som kan være nyttige for mange bedrifter som trenger å fornye målene sine for å utvikle bedriften. Kildene jeg har tatt i bruk i dette innlegget har mye annen informasjon som kan være aktuell for deg som ønsker å lære mer. 

Jeg har lært masse og synes denne metoden virker som en god fremgangsmåte til å kunne skape suksess for bedrifter som vil jobbe seg mot nye mål. Håper du likte dagens innlegg, og du kan få bruk for dette i fremtiden.

– Synne

2 Comments

Add a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *