Growth hacking – et verktøy med fokus på vekst.

Jeg skal i dette innlegget ta for meg hva Growth hacking er, og hvordan det fungerer. Denne metoden kommer til å være en av fremtidens ledende markedsføringsmetoder for start-up bedrifter for å oppnå vekst. Også godt etablerte selskaper bør ta metoden i bruk. 

Hva er Growth hacking? 

Growth Hacking er ganske nytt innen markedsføring hvor man fokuserer på vekst. Kort fortalt er Growth hacking strategier man bruker for å oppnå dette. Det handler i hovedsak om en prosess, struktur og metodikk hvor man kan eksperimentere og analysere, bruke kreativitet og testing for å nå aktuelle målgrupper. Dette kan gjøres for å lage en plan for å betale minst mulig til markedsføringskampanjer, fordi det er dyrt og ekstra utfordrende når man er i startfasen. Det handler om å tenke hvordan selskaper kan maksimere sin markedsaktivitet, slik at man opprettholder faste kunder, og når flere målgrupper. 

Hver start-up bedrift bør engasjere en eller flere av de ansatte til å sette seg godt inni i prosessen med Growth hacking. Dette er fordi at det kreves god kompetanse på området, når man skal drive med analyser, samtidig som man skal tenke kreative og innovative løsninger for å få bedriftens kundebase til å vokse. Metoden har eksistert bare i noen år, men den har blitt stadig mer brukt som hjelpemiddel. Det er mange som tror at Growth hacking handler om å skaffe seg mest mulig trafikk på produktene bedriften selger, men det er tvert imot. For det handler om hvordan man skal beholde flest mulig kunder som tester ut produktene man vil markedsføre og selge. 

Det kan derfor være smart å ta i bruk nye metoder for å nå mennesker. Det å tenke annerledes fremfor den tradisjonelle måten vil gjøre kunden mer oppmerksom på produktet, noe som kan skape mer salg. Growth Hacking kan bidra til å finne smarte og effektive løsninger for å oppnå vekst, ved å ta i bruk ulike alternativer til markedsføringskanaler og metoder for salg og for å nå ønsket målgruppe. Kundeprosessen er en viktig del av Growth hacking da man må se helheten av kundereisen.

Bilde hente fra Unsplash.com

Hvordan fungerer Growth hacking? 

Growth hacking er som tidligere nevnt, for bedrifter som er i en start-up fase der de skal finne ut hvordan selskapet kan oppnå vekst. Her er det ulike måter for hvordan man kan nå ulike markedsmål for bedriften, som gjerne omhandler kundene. Det handler om å eksperimentere på flere ulike områder slik at man finner den rette metoden, og det bør gjennomføres tester i de ulike delene av prosessen for å se om de holder mål. Dette fører til at alle innad i bedriften samarbeider for å oppnå målet. Det er flere som har tatt i bruk Growth hacking for at bedriftens produkt eller tjeneste skal komme frem til deres kundegruppe. Det kan bidra med å senke kostander per antall kundekjøp, noe som gjør at bedriften ikke bare vinner på kort sikt, men skaper en utvikling over en lengre periode. 

Vi har alle vært borti tilfeller der vi søker etter ulike ting som f.eks. en sydenferie. Da bruker man for eksempel Google for å søke. Når man bruker søkemotoren vil det komme opp ulike annonser fra flere selskaper eller organisasjoner. De øverste annonsene har selskapene betalt høye priser for med mål om at potensielle kunder skal klikke seg inn der først, når de har søkt. Dette kan skape problemer for ny-oppstartede selskaper som gjerne ikke har penger nok til å kunne klare å konkurrere med de andre store aktørene. Dette er også en av grunnene til at flere og flere start-up bedrifter, tar i bruk Growth Hacking. 

Bildet hente fra Unsplash.com

Hvordan vet man at produktet som skal selges har «product/market-fit»? 

Produktet en bedrift skal selge bør bruke «product/market fit». Dette vil si at produktet som skal ut til salgs må finne sin plass på markedet, slik at det ikke skal være meningsløst å betale for markedsføringskampanjer. For å finne ut om produktet har «product/market-fit?», kan du se på hvordan bedriften skal klare å ta vare på kunder og brukere i over en lengre periode. Hvis ikke kundene kommer tilbake, har ikke bedriften ikke nådd målet innenfor dette. 

AARRR – Modellen:

Man kan ta i bruk denne modellen for å få en oversikt og en plan for strategien man kan bruke i tiden fremover. Man kan se på markedsstørrelse, konkurrenter, hvordan markedet er. Dette er for å sette seg klare punkter, og man kan få nådd sine satte mål for bedriften. AARRR står for Acquisition, Activation, Retention, Referral og Revenue. Denne metoden bidrar til å skape god vekst, og gode resultater for bedriften. 

  • Acquisition – Hvordan få brukere til å finne ditt produkt eller tjeneste. 
  • Activation – Det å gi et godt inntrykk til dine brukere er en smart ting. Når de skal besøke bedriftens nettbutikk må kundene forstå hva man selger. Det handler om å gi kundene er god opplevelse, og finner lett frem til produktene. 
  • Rentention – Skape en god opplevelse slik at kunder kommer tilbake til bedriftens nettbutikk,  klare å opprettholde kunder.   
  • Referral – Når man skaper en god opplevelse, og en oversiktlig nettbutikk eller nettside vil det bidra til at kundene anbefaler nettbutikken videre til andre. 
  • Revenue – Bedriften bør sørge for at det skal være lett å betale for produktet, ha gode betalingsløsninger. 

Hvorfor bør man ta i bruk Growth hacking metoden?

Det finnes flere gode grunner til at start-up bedrifter bør ta i bruk Growth hacking. Start-up bedrifter i Norge har mellom 70-80% sjanse for å gå konkurs, der mange av årsakene omhandler få kunder, og for lite salg. Du kan skape nye, faste kunder ved å ta i bruk Growth hacking, samtidig som du kan hindre kundefrafall. Dette ved å bruke strategier og planer. Andre grunner til at flere tar i bruk denne metoden er fordi at nyoppstartede bedrifter ønsker å vokse raskt og få god inntjening for å få bedriften på beina.  

Skjermbilde av Google

Hvilke selskaper bruker Growth Hacking? 

Det er flere og flere selskaper som tar i bruk Growth Hacking. Store selskaper som Facebook, Airbnb og Twitter tok dette i bruk når de var i oppstartsfasen. Sean Ellis, som fant opp begrepet, mener at det kommer til å bli et spørsmål om overlevelse for bedrifter dersom de ikke klarer å implementere en vekstkultur.  

Håper du likte innlegget, og dersom du kunne tenke deg å lese mer om Growth hacking kan du trykke deg inn på kildene jeg har tatt i bruk.

– Synne

Kilder:

https://www.fullstakk.no/growth-hacking

https://www.lindorff.no/bedriftstjenester/guider/blogg/innlegg/unnga-konkurs/

http://www.markedsordboka.no/growth_hacking

https://shifter.no/growth-hacking-the-shift-yara-paoli/derfor-bor-etablerte-selskaper-begynne-med-growth-hacking-og-laere-seg-a-bygge-vekstkultur-i-bedriften/117206

https://medium.com/inligo/slik-lager-du-en-god-vekststrategi-4c35fcc80194

Add a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *