Målgrupper i sosiale medier

I dette innlegget har vi tatt utgangspunkt i flere av oppgavene vi har blitt gitt av foreleser Cecilie Staude. Du vil kunne lese mer om hvilke målgrupper vi har valgt for vår kommunikasjonskampanje for Naturli’, hvorfor vi har valgt disse gruppene og hvilken plan vi har for å nå disse gruppene...

NATURLI’- mot en mer bærekraftig hverdag

Nå har vi startet opp med faget sosial kommunikasjon, som er del av fordypningsfaget digital markedsføring. Vi har fått i oppgave av foreleser Cecilie Staude å velge oss ut en organisasjon som vi mener jobber for en mer bærekraftig fremtid og utvikle en kommunikasjonsplan for disse. Vi (Synne og Stine) har valgt...

Digital markedsføring del 1 – refleksjonsnotat

Da var første del av kurset digital markedsføring over, og jeg sitter igjen med mye tanker, kunnskap og læring. Mye av dette er helt nytt for meg, og jeg har lært veldig mye. Det har vært fem spennende og lærerike uker med Arne Krokan. Forelesningene har tatt for seg...

Hvordan jeg arbeider digitalt.

I dette innlegget har vi fått i oppgave av Arne Krokan å skrive om hvordan vi jobber digitalt. Jeg bruker mye digitale tjenester i veldig mange sammenhenger. Digitale verktøy har blitt en stor del av hverdagen min både på fritiden, i skole og i jobbsammenheng.  Min faglige blogg Hvorfor...

Google Powersearch – et nettbasert kurs.

I dagens blogginnlegg skal jeg skrive om et kurs som Arne Krokan oppfordret oss til å gjennomføre. Kurset heter Google Powersearch og skal være en grunnleggende innføring i hvordan søkemotoren til Google fungerer. Dette nettbaserte kurset skal hjelpe oss til å gjøre bedre søk, og få mer digital kompetanse,...

Forretningsmodellen Business Model Canvas

«Mange mener at det ultimate målet for et oppstartsselskap er å skape en skalérbar forretningsmodell.» Business Model Canvas er et utviklingsverktøy som er enkelt, smart og en oversiktlig plan som vil være genial å ta i bruk i startfasen. Jeg skal i dette innlegget forklare litt om hva en forretningsmodell...

Blokkjeder – kort fortalt

I fremtiden vil blokkjeder komme til å påvirke næringslivet og offentlig sektor i stor grad. Det er mange bruksområder og muligheter med blokkjeder, og jeg vil i dette innlegget gå kort innpå og forklare litt om dette temaet. Hva er en blokkjede, og hvordan fungerer det?  Blokkjeder eller blockchain...

Filterboble og ekkokammer

Forelesningen denne uken handlet om filterbobler og ekkokammer, og jeg skal i dette innlegget gå inn på hva det omhandler, og hvilke påvirkninger og konsekvenser de utgjør i samfunnet. Dersom du gjør et søk legger du igjen informasjon om deg selv, og dermed kan det komme treff som er...

Plattformtjenesten Ruter

Torsdag hadde vi ny forelesning med Arne Krokan, og tema denne gangen var om plattformtjenester. Jeg skal ta for meg litt om dette temaet i dagens innlegg på bloggen. Hva er plattformtjenester?  Plattformtjenester handler om forretningsmodeller som skaper verdier via transaksjoner mellom uavhengige grupper som vanligvis er konsumenter og...

Kunstig intelligens i stadig utvikling.

Da var det ny uke, og på mandagens forelesning gikk vi igjennom tanker om hvordan fremtidens teknologi er i utvikling. Arne Krokan tok for seg temaet kunstig intelligens der han gikk igjennom hva det er og viste eksempler på hvorfor flere bransjer og industrier tar dette i bruk. Temaet...